Onze missie

Onze school heet openbare basisschool 't Koppel. De naam is in augustus 1992 aan de school gegeven nadat o.b.s. De Stiep en o.b.s. De Springplank gefuseerd waren. Omdat het om een koppeling van scholen ging en het daardoor om een ‘hiele koppel' kinderen ging, werd de naam 't Koppel gekozen. Door de volledige samenvoeging van het openbaar onderwijs in Nieuw-Weerdinge in één gebouw, aan het Gedempte Achterdiep 9, is de symboliek van onze naam alleen maar sterker geworden: vgl. officiële opening 28 mei 2003.

Waar we voor staan

We zijn een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde, kenmerken. Een openbare school kenmerkt zich door:

  • Algemene toegankelijkheid
  • Het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook
  • Principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen
  • Goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel
  • Het geven van gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) verzorgen daar waar ouders dit wensen
  • De garantie dat leerlingen die niet terecht kunnen op een school van hun richting, toegelaten worden op de openbare school

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden